Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

1 ngày làm phó nháy tại vườn đào Nhật Tân


Chỉ còn 1 tuần nữa là đến tết, nhân dịp 23 âm ngày ông táo về zời. HoangGH cùng bạn Xu Xu & chị Lưu Thảo Nguyên đã có 1 buổi chiều rực rỡ tại vườn đào Nhật Tân. Thành quả đạt được là 1 cơ số ảnh đón Xuân và người chụp ảnh ko ai khác là HoangGH. Vì là phó nháy nên chị toàn tập chung vào chuyên môn chụp chụp và chụp à quên kiêm cả vác đồ nữa chứ nên ảnh cũng không có nhiều =)) =)) =)). Đùa tẹo hì hì, tuy làm phó nháy nhưng cũng phải le lói vài kiểu thì nó mới rực rỡ chứ :DKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét